INTERNA PRAVILA DRUŠTVA


1. Vpis ali podaljšanje članarine poteka od 2.novembra do 31.januarja. Kasnejše prijave in podaljšanja niso možna.

2. Članom, ki zaradi svojih obveznosti ali bolezni ne morejo sodelovati, članstvo preide v mirovanje največ za eno leto brez plačila članarine.

3. Obveznosti kolesarja/člana brez licence: udeležba petih maratonov, ki štejejo za številčnost članov kluba v Sloveniji ali tiste, ki so navedene v klubskem koledarju. Kolesar, ki ne opravi petih maratonov in želi ostati član, plača članarino kot novi član ali

4. Obveznosti kolesarja/člana licenca turist: uvrstitev v pokal Alpe-Adria. Kolesar, ki se ne uvrsti plača članarino kot novi član, uvrščenim povrnemo stroške licence ali

5. Obveznosti kolesarja/člana z licenco tekmovalca: članu, ki uspe zbrati 100 točk v pokalu SLO in se uvrstiti do vključno desetega mesta v svoji kategoriji, povrnemo stroške štartnin na posameznem tekmovanju. Tekmovalcem licenco in zavarovanje plača klub, v primeru da zberejo več kot 50 točk.

6. Član kolesar, ki opravi obveznosti pod točko 3,4 in 5 mu klub plača oz. povrne štartnino maratona Franje.

7. Obveznosti tekača/člana: udeležba petih tekmovanj, je pogoj za plačano štartnino na Ljubljanskem maratonu. Tekač, ki ne opravi petih tekmovanj in želi ostati član, plača članarino kot novi član.

8. Obveznosti vseh članov/tekačev, nogometašev in kolesarjev: na prireditvah je obvezna klubska oprema.

9. Član, ki se udeleži katerekoli prireditve v klubski opremi mora plačati štartnino.

10. Član se lahko prijavi oz. tekmuje samo za naš klub (enoten ime prijave ŠD Turbo M), doma ali v tujini. Izjema so zaposleni v vojski in policiji.

11. Pravila za uporabo klubskega kombija se nahajajo v vozilu in jih je potrebno dosledno upoštevati.

12. Vsak član, ki se prijavi za prevoz s kombijem je dolžan svojo odjavo sporočiti najkasneje 24 ur pred odhodom ali sam poiskati zamenjavo. V nasprotnem primeru ostaja do konca sezone »deseti potnik«.

13. Vsi člani se s podpisom pristopne izjave, obvežejo, da ne uživajo substanc, ki so razvrščene med nedovoljene snovi v športu.

14. Kršitev pravil bo obravnaval upravni odbor kluba in jih ustrezno sankcioniral.

Športno društvo Turbo M